Webbfrågan
Ska publiceringsframgång/ citeringsgrad vägas in vid bedömning av ansökningar?

61% 2% 37%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 2 maj

Nordita flyttar till Stockholm
Nordiska Institutet för Teoretisk Fysik (Nordita) flyttas från Köpenhamn till Stockholm från och med den första januari 2007.
Nordita, som bedriver spjutspetsforskning inom den teoretiska fysiken, kommer att finnas vid universitetscentret AlbaNova, Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik. Nytillsatta fasta professurer kommer att garanteras fast tjänst vid KTH, Stockholms universitet eller Uppsala universitet.

– Att Nordita kommer hit innebär att Stockholm/Uppsala-regionen etableras som en nordisk och internationell knutpunkt för teoretisk fysik. Beslutet att förlägga institutet vid AlbaNova är ett gott betyg för den interdisciplinära verksamhet som bedrivs där av forskare från KTH och Stockholms universitet, säger Kåre Bremer i ett pressmeddelande.