Webbfrågan
Ska publiceringsframgång/ citeringsgrad vägas in vid bedömning av ansökningar?

61% 2% 37%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 2 maj

6 svenskar nominerade till EURYI
Det prestigefyllda EURYI-anslaget från ESF delas ut för tredje gången i år. Det innebär 0,75-1,25 miljon Euro, fördelade över fem år, till 25 särskilt lovande unga forskare.
Hittills har ingen svensk fått pengar.
Varje deltagande land utser genom en hård granskningsprocess ett visst antal kandidater, där antalet står i proportion till den penningsumma landet bidragit med.

Förra året nominerades fem svenskar; två kvinnor och tre män. Den bästa kom på 37:e plats i reservlistan. Totalt var 141 forskare med och slogs om pengarna.

Sex svenskar går vidare

I år har sex av 51 unga svenska forskare gått vidare till internationell bedömning. Fem av de sex är nominerade inom ämnesområdet naturvetenskap och teknikvetenskap.

De sex nominerade forskarna är:
Örjan Carlborg, Centrum för bioinformatik, Uppsala universitet.
Armando Córdova, Institutionen för organisk kemi, Arrhenius laboratoriet Stockholms universitet.
Thomas Helleday, Institutionen för genetik mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet
Erik Johansson, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet
Anna Qvarnström, Institutionen för ekologi och evolution, Uppsala universitet
Wouter Vlemmings, University of Manchester, United Kingdom. Söker till Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Chalmers

För att öka chansen för de svenska kandidaterna kommer de – som eventuellt kallas till intervju i Bryssel – att få förberedande träning.

Besked i juli

– Vi kommer att ha en övning med kandidaterna, dels inför deras tiominuterspresentation av sig själva och sin forskning, dels inför utfrågningen efteråt så att de ska klara sig bättre, säger Sara Billfalk som handlägger de svenska ansökningarna på Vetenskapsrådet.

Sista ansökningsdagen var 30 november 2005. Besked från ESF väntas i juli.

Fotnot: Bertil Andersson, chef för ESF, undrar i en debattartikel i det här numret av Tentakel om svenska forskare är konkurrenskraftiga.