Webbfrågan
Ska publiceringsframgång/ citeringsgrad vägas in vid bedömning av ansökningar?

61% 2% 37%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 2 maj

SLU-forskare misstänkt för spioneri
En rysk gästforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala är häktad, på sannolika skäl misstänkt för spioneri.
Han misstänks ha fört ut handlingar som skadar totalförsvaret och landets säkerhet.
Det är oklart om mannens forskning kring växtvirus har någon koppling till spionerimisstankarna.  
För att undvika spekulationer har SLU gått ut med ett pressmeddelande som sammanfattar hans forskning.

– Vi har ingen hemligstämplad forskning vid SLU. Det öppna samhällets motdrag mot missbruk av forskning är öppen publicering av metoder och resultat samt en levande diskussion om var gränserna går för forskarens ansvar för tillämpning av forskningsresultat, säger Torbjörn Fagerström, prorektor med ansvar för forskningsfrågor.

Den 16 mars omhäktades mannen på ytterligare två veckor.
2006-03-27