Webbfrågan
Ska publiceringsframgång/ citeringsgrad vägas in vid bedömning av ansökningar?

61% 2% 37%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 2 maj

Peter Stoica är ny svensk på listan
Peter Stoica är ny på listan.
Den senaste svensken som kvalat in på ISIHighlyCited.com är Peter Stoica, professor i systemmodellering vid Uppsala universitet.
ISIHighlyCited.com har listat de 250 mest citerade forskarna i världen inom 21 olika ämnesområden, under den senaste 20-årsperioden. Någon inbördes rangordning görs inte.
54 av dem är svenskar.

Omklassificering

Att just Peter Stoica kvalade in i februari beror egentligen inte på att han plötsligt citerats mer än tidigare, utan på att en av de tidskrifter som han publicerat sina resultat i har omklassificerats till Engineering.

– Jag har citerats mycket de senaste åren, kanske 500 citeringar per artikel.

Betyder mycket

–  Många har gratulerat mig. Folk verkar tycka att den här listan är väldigt viktig men jag är mer stolt över andra belöningar. Men visst betyder det mycket, särskilt när man söker pengar, säger han.

Citeringsgraden kan ses som ett mått på hur stort inflytande personen har på forskningen inom sitt område.
2006-03-27