Webbfrågan
Ska publiceringsframgång/ citeringsgrad vägas in vid bedömning av ansökningar?

61% 2% 37%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 2 maj

Finland bättre på jämställdhet
Foto: Institutet för framtidsstudier.
Andelen kvinnliga professor i några olika europeiska länder. Ur Framtider nr 1/2006. (Klicka på bilden för en större version)
Sverige ligger över medel för EU-området när det gäller jämställdhet i den akademiska världen.
Men Finland ligger före oss.
Sverige har fler kvinnliga forskare än snittet i EU.

• I EU: 40 procent kvinnor i forskarutbildning.
• I Sverige: 50 procent kvinnor i forskarutbildning.

• I EU: 14 procent kvinnliga professorer.
• I Sverige: 16 procent kvinnliga professorer.

Trots detta kommer vi bara bara på tionde plats när det gäller antalet kvinnliga professorer. Vi ligger bakom länder som Lettland, Portugal och Finland.
Vår granne i öst har till exempel 20 procent kvinnliga professorer.

Siffrorna presenterades av Institutet för framtidsstudier, vid konferensen Kvinnor, vetenskap, karriär i Stockholm den 8 mars.

Finskor jobbar heltid

Enligt Liisa Husu vid Helsingfors universitets forskarkollegium beror Finlands högre andel kvinnliga professorer på en skillnad i arbetstradition som påverkat inställningen hos kvinnor.
– I Finland har det länge varit tradition för kvinnor att jobba heltid, till skillnad från Sverige där deltidsarbete varit vanligt.

I EU har kvinnor och forskning varit ett prioriterat område sedan 1990-talet. EU-kommissionen presenterade i mars 2006 en plan för jämställdhetsarbete fram till år 2010. Ambitionen är bland annat att främja genusmedvetenhet bland dem som utvärderar forskning, att förstärka genusforskningen, att öka genusmonitoring i EU-länderna, samt att underlätta för forskare att kombinera privatliv och arbetsliv. Målet är att 25 procent av professorerna ska vara kvinnor år 2010.

Många om ansvaret

I Sverige har regeringen huvudansvaret. Kerstin Eliasson, statssekreterare i Utbildningsdepartementet,  reflekterar över att regeringen kan göra en del, men att även forskningsråden har i uppgift att främja balansen mellan män och kvinnor.
– Också universitetsledningar och rektorer kan göra mycket, säger hon.

Gertrud Åström har utrett regeringens jämställdhetspolitik, och i augusti 2005 presenterades betänkandet Makt att forma samhället och sitt eget liv. Ett av problemen som hon ser är glappet mellan den teoretiska genusforskningen och jämställdhetspolitiken.

Ny myndighet?

Ett av utredningens förslag är att skapa en ny sektorsövergripande jämställdhetsmyndighet med ansvar för sådan forskning.

Hur ser ett jämlikt samhälle ut?
– Det är ett samhälle där kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Men ingen av oss vet ju hur ett jämlikt samhälle skulle vara, och skulle inte heller veta effekten av det förrän 20 år senare, säger Gertrud Åström.

Fotnot: Se i faktarutan nedan vad Vetenskapsrådet gör för jämställdheten.
2006-03-27