Webbfrågan
Ska publiceringsframgång/ citeringsgrad vägas in vid bedömning av ansökningar?

61% 2% 37%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 2 maj

Göteborg får en kvinnlig rektor
Foto: Göran Olofsson/GU
Kerstin Norén.

Foto: Göran Olofsson/GU
Pam Fredman.
För första gången sedan Göteborgs universitet grundades 1891 får lärosätet en kvinnlig rektor.
Det står klart sedan de två kandidaterna presenterades för styrelsen av rekryteringsgruppen – på självaste internationella kvinnodagen den 8 mars. De båda kandidaterna är Kerstin Norén och Pam Fredman, båda födda på västkusten 1950.

Aktiva i Göteborg

Kerstin Norén är docent i nordiska språk och prorektor vid Göteborgs universitet. Hon är också ordförande i universitetets referensgrupp för Bolognaprocessen.
 
Pam Fredman är i dag dekanus för Sahlgrenska Akademin. Hon är civilingenjör från Chalmers och professor i neurokemi. Hon har även varit ordförande i ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet.

Tillträder 1 juli

Den 30 mars väntas styrelsen fatta beslut om vem som föreslås bli ny rektor för Göteborgs universitet. Det är sedan regeringen som utser ny rektor. Den nya rektorn förväntas tillträda den 1 juli 2006.