Webbfrågan
Ska publiceringsframgång/ citeringsgrad vägas in vid bedömning av ansökningar?

61% 2% 37%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 2 maj

137 personer vill bli rådsforskare
Många vill ha en rådsforskaranställning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. 137 ansökningar kom in till de nio anställningar som hade sista ansökningsdag den 14 februari.
Några har för gamla doktorshattar, så bara 124 av ansökningarna har godkänts.

Så här ser fördelningen ut på de olika anställningarna:
•    Artbildning: 12
•    Eukaryot molekylärbiologi: 32
•    Fysik vid Large Hadron Collider-anläggningen – CERN: 15
•    Grön kemi inklusive organokatalys: 7
•    Kollisionsdynamik av komplexa atomära och molekylära system: 7
•    Molekyler i fast fas, flytande kristall eller aggregat studerade med kärnresonansspektroskopi: 5
•    Processteknologi för nya nano- och mikrostrukturerade material: 20
•    Rekonstruktion av klimatet under de senaste årtusendena: 5
•    Teknisk mekanik: 21
Summa: 124

Nu ska sakkunniga bedöma ansökningarna.
Beslut för de flesta av anställningarna bör kunna ske den 20 september
Anställningen avser tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.
2006-03-27