Webbfrågan
Ska publiceringsframgång/ citeringsgrad vägas in vid bedömning av ansökningar?

61% 2% 37%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 2 maj

Foto: Tentakel
54 svenskar finns på listorna över världens mest citerade forskare. (Se hela listan!)
39 av dem har fått medel från Vetenskapsrådet.
Bibliometrin är på väg att bli ett komplement till peer review-arbetet i bedömningssystemet.
Men vad säger egentligen en bibliometrisk analys?
 
Den senaste svensken som kvalat in på ISIHighlyCited.com är Peter Stoica, professor i systemmodellering vid Uppsala universitet.
Svenska forskare ligger över snittet när det gäller citeringsgrad.
Det visar en bibliometrisk analys gjord av Vetenskapsrådet.
 
 
Foto: IBL
Disputerade män har dubbelt så stor chans som disputerade kvinnor att bli professorer, enligt en omfattande undersökning av Högskoleverket.
 
Sverige ligger över medel för EU-området när det gäller jämställdhet i den akademiska världen.
Men Finland ligger före oss.
För första gången sedan Göteborgs universitet grundades 1891 får lärosätet en kvinnlig rektor.
 
 
Foto: Rymdbolaget
Rymden är romantisk. Men även raketbaser.
Det tycker i alla fall Jessica-Ann Walker från Bandhagen, som gifte sig med Torkel Stiernlöf på Esrange i februari.
 
Det prestigefyllda EURYI-anslaget från ESF delas ut för tredje gången i år, till 25 särskilt lovande unga forskare.
Hittills har ingen svensk fått pengar.
Nordiska Institutet för Teoretisk Fysik (Nordita) flyttas från Köpenhamn till Stockholm från och med den första januari 2007.
 
 
Ett litet molekylärt lock räddar växterna vid torka och översvämningar. Det visar en grupp forskare som har lyckats ta ögonblicksbilder av de proteiner som transporterar vatten genom cellmembranen.
 
En rysk gästforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala är häktad, på sannolika skäl misstänkt för spioneri.
Han misstänks ha fört ut handlingar som skadar totalförsvaret och landets säkerhet.
Många vill ha en rådsforskaranställning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. 137 ansökningar kom in till de nio anställningar som hade sista ansökningsdag den 14 februari.