Webbfrågan
Utbildas det för många doktorer?

49% 8% 42%
Antalet svar:108
Nästa nummer
Den 27 mars

answerAuthor
– En internationellt konkurrenskraftig miljö med en tillräckligt stor kritisk massa av forskare som kompletterar varandra. Infrastruktur för att stödja forskningen ska också finnas, som den senaste utrustningen för att kunna göra analyser och kompetens inom bioinformatik för att kunna analysera stora datamängder.


answerAuthor
– Som en högklassig forskningsmiljö med utvecklade internationella kontakter och internationell konkurrens- och attraktionskraft.answerAuthor
– En stark forskningsmiljö är dynamisk med mångfald av synsätt och en hög examinationsnivå.  Den erbjuder en plattform med långsiktig infrastruktur som lyfter miljöns möjligheter. Den har attraktionskraft för studenter, forskare och behovsställare både inom landet och internationellt.


answerAuthor
– Den innehåller minst fem forskare med starkt inslag av hög internationell meritering och olika åldrar. Forskarna deltar i en miljö som har en aktiv forskarutbildning och god koppling till grundutbildningen.


answerAuthor
– En forskningsmiljö som kännetecknas av kreativitet, hög kompetens och förnyelsekraft.