Webbfrågan
Utbildas det för många doktorer?

49% 8% 42%
Antalet svar:108
Nästa nummer
Den 27 mars

Just nu satsas det mycket på så kallade starka forskningsmiljöer.
Stefan Nordlund undrar om det är rimligt att en forskare som erhåller till exempel ett Linné-bidrag kan komma att få resurser som är tio gånger större än idag och inte bara för tre, utan tio år?
Vad tycker du?
Skriv ett eget debattinlägg och skicka till tentakel@vr.se.
Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vilka debattinlägg som publiceras samt redigera och förkorta.
Starka forskningsmiljöer
Stefan Nordlund
>
Stefan Nordlund, 2006-02-27
Tjänster
Martin Rundkvist
>
Martin Rundkvist, 2006-02-27
Jan-Otto Carlsson
>
Jan-Otto Carlsson, 2005-11-21
Jämställdhet
Io Skogsmyr
Susanne Erland
Ulrika Rosengren
>
Io Skogsmyr, 2005-10-18
Susanne Erland , 2005-10-18
Ulrika Rosengren, 2005-10-18
Claes Borgström
>
Claes Borgström, 2005-11-21
Helena Danielson
>
Helena Danielson, 2005-12-19
Vetenskapligt författarskap
Alexandra Krettek
>
Alexandra Krettek, 2005-12-19