Webbfrågan
Utbildas det för många doktorer?

49% 8% 42%
Antalet svar:108
Nästa nummer
Den 27 mars

Sök bidrag från Vetenskapsrådet
I veckan ska man kunna börja söka pengar i årets stora ansökningsomgång. Utlysningen finns då på Vetenskapsrådets hemsida.
I år har Vetenskapsrådet olika sista ansökningsdagar för olika vetenskapsområden. För naturvetenskap och teknikvetenskap gäller den 25 april kl 17.00. Tidigare år har det gått att lämna in sin ansökan ända till kl 24.00, men i år är det alltså deadline kl 17.00.
Beslut tas av ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap den 8-9 november.

Nytt för i år, inom naturvetenskap och teknikvetenskap, är:
•    Utlysning inom hållbar utveckling med tyngdpunkt på klimat.  
•    Fortsatt ökat stöd till teknikvetenskaplig grundforskning i form av en extra pott på 25 Mkr.
•    Bilaga A ska innehålla en kort motivering till varje post i den sökta projektbudgeten.
•    Medeldyr utrustning söks enbart inom projektbidragsansökan.
•    Forskaren ska inte längre redovisa sina eventuella kommersiella bindningar i sin ansökan. Det ska den sökande göra till sin arbetsgivare (vanligtvis företrädd av prefekten). Arbetsgivaren går i god för att den sökande forskarens eventuella bisysslor och kommersiella bindningar inte strider mot god forskningssed, genom sitt undertecknande av den så kallade S-bilagan (gäller dock inte postdoktorsstipendier).
 •   Det är bara tillåtet med maximalt två löpande projektbidrag per bidragsmottagare. För att ett andra projekt ska beviljas krävs att det föreslagna projektet ska bidra till ny grundläggande kunskap i förhållande till det redan beviljade och att projektet ska vara av exceptionellt god kvalitet. Om den sökande har projektbidrag från de andra ämnesråden/kommittéerna vid Vetenskapsrådet tillåts maximalt ett projektbidrag från ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Dessutom pågår förberedelser för en eventuell satsning på energirelaterad forskning. Utfallet beror delvis på den energiproposition som presenteras senare i vår. Information kommer att finnas på Vetenskapsrådets hemsida.

Läs mer om satsning på hållbar utveckling
2006-02-27