Webbfrågan
Utbildas det för många doktorer?

49% 8% 42%
Antalet svar:108
Nästa nummer
Den 27 mars

Det behövs fler "hatthyllor"
Foto: Sofia Günther
Eva Barkeman, redaktör Tentakel.
En undersökning gjord av Tentakel visar att nio av tio av de stora svenska universiteten tar in färre nya doktorander än tidigare. Huvudorsaken är förstås pengabrist.
Den negativa utvecklingen ligger i linje med det nuvarande ”överskottet” av doktorer.

Samtidigt skrev regeringen i sin senaste budgetproposition för utbildning och universitetsforskning att ”antalet nybörjare i forskarutbildningen 2004 låg… på en nivå som inte är långsiktigt hållbar.”

Ju fler som kan-desto bättre

Regeringen har rätt.
Självklart utbildas det inte för många doktorer. ”Kunskap är den lättaste bördan att bära”. Ju fler som kan mer – desto bättre!

Det finns bara två ”små” aber: 1) att tiden som forskarstuderande inte alltid är pensionsgrundande och 2) att den akademiska karriären är så förbaskat smal. Alla får inte plats i det akademiska systemet.

Näringslivet behöver fler forskningskunniga

Visserligen behövs en fortsatt hög nivå av forskarutbildning för att möta generationsskiftet inom högskolan när 40-talisterna går i pension.

Men framför allt behövs forskningskunniga inom näringsliv, organisationer och offentlig verksamhet.

Din doktorshatt är aldrig i vägen. Det gäller bara att skapa fler ”hatthyllor”.

2006-02-27