Webbfrågan
Utbildas det för många doktorer?

49% 8% 42%
Antalet svar:108
Nästa nummer
Den 27 mars

Nu är det dags att söka pengar!
Arne Johansson, huvudsekreterare.
Tentakelredaktionen har till det här numret gjort en egen undersökning om antagningen till forskarutbildningen inom de naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna i landet. Resultatet är tankeväckande med en minskning som inletts sedan några år och som fortsatt under 2005.

De totala antagningssiffrorna är nu tillbaka på ungefär samma nivå som för tio år sedan. Flera faktorer påverkar situationen och det finns anledning att föra diskussionen vidare om dimensioneringen av forskarutbildningen och var ansvaret för dess finansiering bör ligga.

Pengar för hållbar utveckling

När detta nummer läggs ut dras 2006 års ansökningsomgång igång. Instruktioner för de sökande finns på VR:s hemsida och i årets omgång finns ett par nyheter värda att notera. Flera olika samarbeten mellan finansiärerna syftar till att stimulera samverkan över gränser.

I årets utlysning finns en satsning på ”Hållbar utveckling med fokus på projekt inom klimatrelaterad forskning och konsumtion av ändliga resurser” som välkomnar både samhällsvetare och forskare inom naturvetenskap och teknik, gärna i samverkan. Bakom satsningen står Formas, VR, VINNOVA och Rymdstyrelsen. Detta är bara ett av de områden där finansiärerna planerar samarbete.

Nya möjligheter för energiforskningen

När detta skrivs arbetar regeringen med den kommande energipropositionen som kommer att läggas fram under våren. Inom detta område finns spännande nya möjligheter för grundforskningen att bidra till visionen om den på sikt nödvändiga omställningen av energiförsörjningssystemet. Vilken roll Vetenskapsrådet kan få i detta sammanhang är i dagsläget ännu inte klart.
2006-02-27