Webbfrågan
Utbildas det för många doktorer?

49% 8% 42%
Antalet svar:108
Nästa nummer
Den 27 mars

Vi har blivit tusenbröder
Martin Rundkvist, doktor i arkeologi.
DEBATT
Sverige har en massiv överproduktion av oanvändbara akademiker på alla nivåer. Utbildningssystemets kursutbud bygger på efterfrågan från studenterna, med föga återkoppling från arbetsmarknadens efterfrågan.

Följden blir att det vimlar av utbildningsplatser i ämnen som intresserar 19-åringar. Dessa har ingen aning om hur arbetsmarknaden ser ut, och många bryr sig inte om sådana världsliga ting. Man svälter gärna för konsten när man är dryga 20. Men när man är dryga 30 och har småbarn är det där svältandet inte lika kul längre.

Mitt ämne är arkeologi. Svenska universitet producerar flera tiotal filosofie doktorer i ämnet varje år. Ingen av dem behövs. Vi är tusenbröder. Ändå är arkeologin lyckligt lottad i jämförelse med andra humanistiska ämnen

Jag disputerade 31 år gammal hösten 2003. Jag saknar högskolehemvist men forskar på heltid, lever på små stipendier och redigerar en vetenskaplig tidskrift. En sådan yrkestillvaro ger varken pensionspoäng eller sjukpenning, men jag har hunnit söka ett antal akademiska jobb.

Medelåldern bland sökande till forskarassistenttjänster i arkeologi är 40 år. Antalet sökande till varje utlyst tjänst är 15–30 personer. Här om året var det en duktig kollega som sökte både en forskarassistenttjänst och en professur samtidigt. Han ansåg sig alltså (fullt rimligt) som professorskompetent, men han var beredd att ta forskarassistenttjänsten som en mera realistisk plan B.

En drivkraft bakom detta vansinnesdoktorerande kan vara att det är genom att handleda doktorander som äldre kollegor meriterar sig för professur. Det finns alltså ett sug efter doktorander helt utan hänsyn till dessas framtida villkor. Men valet är ju fritt. Vi har blivit tusenbröder på eget ansvar, för att vi tycker om att forska.

Man kan förstås hoppas på fler akademiska arbetstillfällen i och med 40-talisternas pensionsavgångar. Men en 70-talist blir lätt lite nedstämd vid åsynen av de många välmeriterade 50-talister och 60-talister som står i kö för de grundläggande drängjobben i den akademiska världen.

Fotnot: Detta är en förkortad version av en text publicerad i Universitetsläraren 2006:1.
2006-02-27