Webbfrågan
Utbildas det för många doktorer?

49% 8% 42%
Antalet svar:108
Nästa nummer
Den 27 mars

Mer pengar till hållbar utveckling
Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas och Rymdstyrelsen gör en gemensam satsning på forskning som bidrar till en hållbar utveckling.

• Forskningsrådet Formas satsar upp till 10 miljoner kronor för 2007 och upp till 30 miljoner kronor per år för åren 2008 och 2009.
• Vetenskapsrådet satsar upp till 10 miljoner kronor  för 2007 och upp till 30 miljoner kronor för 2008.
• VINNOVA satsar upp till 10 miljoner kronor 2007 och 2008. Projekten kan beviljas för normalt upp till tre år för forskning.
• Rymdstyrelsen bidrar inom ramen för denna utlysning med upp till 3 miljoner kronor under vardera 2007 och 2008.
2006-02-27