Webbfrågan
Utbildas det för många doktorer?

49% 8% 42%
Antalet svar:108
Nästa nummer
Den 27 mars

Han är Sveriges bäste kvartärgeolog
Foto: Bernd Kromer
Borrning i ett gungfly på en igenvuxen sjö på Nightingale Island, utanför Sydamerika. De kom ner till 11 meter ( = 11 000 år) medan albatrossungarna tittade på.

Foto: Dan Hammarlund
Svante Björck borrar för trädringar i en tall på Triistan da Cunha.

Foto: Dan Hammarlund
Fältarbete i form av borrning i en kratersjö på Azorerna.
– Förstår vi historien kan vi förstå vad som händer idag, säger kvartärgeologen Svante Björck som studerar hur klimatet utvecklats.
Hans forskning har nu fått högsta betyg i Vetenskapsrådets utvärdering.
Svante Björck har precis kommit hem från en expedition till Isla de Los Estados utanför Sydamerikas sydspets, med bagaget fyllt av prover. Femtio meter borrkärnor från sjöar och torvmarker och massor av prover från kustklintar från den sydligt belägna ön ska nu analyseras på institutionen i Lund. Det ska ge en bild av hur klimatet på ön förändrats de senaste 10 000–15 000 åren.

– Vi kommer att få fram väldigt spännande resultat. Det är förvånande att det skett så stora förändringar som sedimenten antyder. Vi kan se distinkta ändringar i klimatet och i havsnivån, berättar Svante Björck.
– Mycket tyder på att landytan varit rätt tungt belastad med is för 20 000 år sedan. Vi ser också stora hydrologiska förändringar. Idag regnar det mycket i området men det kan ha varit annorlunda tidigare, säger han.

Jämför norra och södra halvklotet

Isla de Los Estados- expeditionen är den sista i en rad som alla gått till öar längs en nord-sydlig linje genom Atlanten. Resorna ingår i forskningsprojektet Atlantis som har pågått i fem år och tagit forskarna från Grönland till Antarktis, via Island, Färöarna, Azorerna, Grenada, Tristan da Cunha och Isla de Los Estados där de borrat i sjöar, torv och träd, undersökt kustskärningar och plockat med sig otaliga prover hem.

Forskarna ska jämföra klimatförändringarna på norra och södra halvklotet för att se hur de hänger ihop. Det här är något som undersöks för första gången på detta sätt.

– Det är viktigt att få så detaljerade tidsskalor som möjligt. Sedan kan vi rekonstruera klimatutvecklingen. När vi förstår hur det gått till tidigare kan vi förstå vad som händer idag och bättre förutse vad som kan komma att ske i framtiden, säger Svante Björck, som räknar med att resultaten ska vara klara om två till tre år.

Atlantisprojektet är ett av de arbeten som bidragit till att Svante Björcks forskning rankas som världsledande. Tidigare har han fått mycket uppmärksamhet för en liknande undersökning i Skandinavien som visade att den nuvarande värmeperioden kom extremt snabbt, och dessutom samtidigt för hela norra halvklotet.

Uppvärmningen började för 11 600 år sedan och inom bara tre år hade den atmosfäriska cirkulationen förändrats. Årsmedeltemperaturen steg sedan snabbt. I Skandinavien tog det bara sju år för vintertemperaturen att stiga 7-10 grader till de nivåer som vi har idag. För sommartemperaturen tog det 20 år att nå samma temperatur. Omkring 1500 år senare var isen mer eller mindre bortsmält från hela Skandinavien.

– Vi tror att det berodde på att den nordatlantiska pumpen som transporterar varmt vatten från södra halvklotet upp till Atlanten började fungera igen, förmodligen för att salthalten stigit gradvis. Strömmen hade då varit försvagad i 1100 år.

Internationaliserar

Svante Björck har internationaliserat svensk kvartärgeologi. Med Lunds universitet som bas försöker han förstå klimatutvecklingen, ett arbete som kompliceras av människans medverkan. Vid den senaste uppvärmningen fanns inga antropologa utsläpp, det vill säga från människan.

– I ett långt perspektiv är inte uppvärmningen under de senaste 100 åren särskilt remarkabel. Men det är oroande. Vi förorenar jordklotet. Och det är svårare att förstå hur systemen fungerar när människan är med, säger han.

Namn: Svante Björck.
Yrke: geolog, professor i Lund.
Karriär: Disputerade i kvartärgeologi i Lund 1979, post doc i USA 1981-82, professor vid Köpenhamns universitet 1994-2000.
Ålder: 57 år.
Familj: Ja.
Bor: Lund
Hobby: Litteratur, film, fotboll, svampplockning och arbetet.
Känd för: Världsledande forskning, nätverksbygge, entusiasm.
2006-02-27