Webbfrågan
Utbildas det för många doktorer?

49% 8% 42%
Antalet svar:108
Nästa nummer
Den 27 mars

Svensk kvartärgeologi håller toppklass
Birger Schmitz har varit utvärderingens ordförande.

Vetenskapsrådets rapport "International evaluation of quaternary geologi, 2005".
Svensk kvartärgeologiforskning är på hög internationell nivå och i delar till och med världsledande. Det visar en internationell utvärdering som gjorts av Vetenskapsrådet.
Men läget är ändå bekymmersamt. Granskarna oroas främst av bristen på tjänster.
Utvärderarna har granskat 20 svenska kvartärgeologiforskare som fått finansiering från Vetenskapsrådet de senaste fem åren. Sju av forskarna finns i Stockholm, fem i Lund, två i Uppsala, Umeå och Kalmar, en vid Göteborgs universitet och en vid Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Svante Björck, professor i kvartärgeologi vid Lunds universitet, får det allra bästa betyget, outstanding. Hans forskning bedöms som världsledande.
Elva av forskarna får det näst bästa betyget, excellent. Deras forskning håller en mycket hög internationell nivå.
Fem forskare får betyget very good.
Två forskare får betyget good.
En forskare får inget sammanfattande betyg eftersom han lämnat akademin.  

Internationella stjärnor

– Det är roligt att se att det finns internationella stjärnor i fältet i Sverige, säger Birger Schmitz, berggrundsgeolog och ordförande i utvärderingsgruppen.
– Men det framstod tydligt under utvärderingen att läget är mycket bekymmersamt på högskolorna. Nedskärningarna har varit mycket stora de senaste åren, säger han.

Granskarna oroas framför allt över bristen på tjänster efter forskningsassistentnivå, och att detta ska dränera universiteten på duktiga forskare.
– Det är populärt att satsa på unga forskare. Men de blir äldre och då finns inga fortsättningstjänster, säger Birger Schmitz, som tycker att det finns en brist på helhetssyn.

Tjänstestrukturen ses över

Problemen har uppmärksammats i flera tidigare utvärderingar och granskarna föreslår nu att Vetenskapsrådet borde överväga att rikta resurserna till fortsättningstjänster.
– Just nu är det aktuellt med en större översyn av tjänstestrukturen vid universiteten och balansen i Vetenskapsrådets stöd till olika faser i forskarkarriären. Vi har identifierat behovet av stöd till det tidiga seniorstadiet, säger Arne Johansson, huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet.

Kvartärtiden är vår, den tid vi nu lever i. Under perioden, som omfattar de senaste 2,6 miljoner åren, har det skett flera stora klimat- och miljöförändringar som till exempel istider. Kvartärgeologin försöker förstå de processerna. Ämnet har expanderat de senaste decennierna till att omfatta mer än hur det ser ut i naturen och processerna bakom till exempel uppkomsten av rullstensåsar.

Studerar klimatet

Numera studerar kvartärgeologerna också globala klimatförändringar och har många beröringspunkter med andra discipliner, som miljöforskning och arkeologi. Ett exempel är Svante Björcks senaste forskningsprojekt, som går ut på att få en detaljerad bild av hur klimatet utvecklats under de senaste 10 000 åren. Ett annat exempel är Ingemar Renbergs forskning vid Umeå universitet, som i utvärderingen får ett betyg som gränsar till världsledande. Han studerar sjösediment både för att förstå naturliga processer och hur människans påverkar miljön.

Rapporten finns här.
2006-02-27