Webbfrågan
Utbildas det för många doktorer?

49% 8% 42%
Antalet svar:108
Nästa nummer
Den 27 mars

Han skapar nya förbindelser
Industridoktoranden Henrik Andersson har två handledare, Teodor Aastrup på Attana och Ulf Lindberg, forskare i fasta tillståndets elektronik vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Foto: Attana (grafik)
Attanas instrument används för att upptäcka bindningar. När en molekyl binds till mätytan, registreras det som en massförändring.
Industridoktoranden Henrik Andersson ska utveckla företaget Attanas mätinstrument så de ska kunna användas av fler. Målet är att studera andra typer av proteinbindningar.
Stockholmsföretaget Attana gör forskningsinstrument, så kallade biosensorer, som används för att studera proteiners bindning till andra molekyler. Man kan till exempel mäta när en antikropp binder till ett antigen, en tillämpning som används bland annat för att hitta tumörer.

Nu ska instrumentet utvecklas för att kunna detektera nya bindningar. Fler slags biomolekyler ska studeras. Det är en uppgift som företagets industridoktorand, Henrik Andersson, ska lösa.

Han ska jobba med båda delarna i biosensorn som består av dels en mycket känslig våg, dels en speciell yta där molekyler kan binda till varandra. Vågen baseras på en kvartskristall som oscillerar. Om något fastnar i kristallen blir den tyngre och oscilleringen långsammare. Denna förändring kan mätas och på så sätt kan mycket små massförändringar upptäckas, som när en antikropp binds till ett antigen.

Nya kontakter med universitetet

Industridoktoranden står med en fot i industrin och en i akademin. Han har två handledare, en på företaget och en på universitetet.
– Det är ett bra sätt att jobba på. Vi får ett kontaktnät på universitetet och får in en bred världsledande kunskap från olika områden, säger Teodor Aastrup, som är vd i Attana.
– Om man doktorerar på vanligt sätt, som jag själv gjorde, blir man väldigt vetenskapligt fokuserad. En industridoktorand har fler aspekter att ta hänsyn till, som hur något ska produceras bra och billigt. Samtidigt blir frågeställningen inte lika renodlad. Målsättningen är i slutänden en produkt.

Vetenskaplig kvalitet avgör

Vetenskapsrådet ger varje år stöd till nya industridoktorandprojekt, som ska sökas av ett företag i samarbete med en högskoleforskare. Bidraget är på drygt 1,7 miljoner kronor som betalas ut månadsvis under fyra eller fem år.
Programmet har funnits i Vetenskapsrådets regi sedan 2001. De första åren kom det in runt 15 ansökningar. I fjol fullkomligt exploderade intresset och 70 ansökningar skickades in. Av dessa beviljades 16 bidrag.
Det som varje år avgör programmets budgetram är ansökningarnas vetenskapliga kvalitet. Det ställs samma krav här som i andra projekt som stöds av Vetenskapsrådet.

Årets ansökan ska vara inne 25 april.
2006-02-27