Webbfrågan
Utbildas det för många doktorer?

49% 8% 42%
Antalet svar:108
Nästa nummer
Den 27 mars

Prenumeration
Prenumerera på löpsedeln!
Du får direkt veta när ett nytt nummer kommer – och vad det handlar om.
Anmäl dig till tentakel@vr.se och ange att du vill prenumerera.
(Du som redan prenumererar på Vetenskapsrådets nyhetsbrev NT-Nytt blir automatiskt prenumerant på Tentakel.)