Webbfrågan
Utbildas det för många doktorer?

49% 8% 42%
Antalet svar:108
Nästa nummer
Den 27 mars

Foto: Kennet Ruona
Antalet nya doktorander vid de naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna har minskat kraftigt de senaste åren. Det visar en undersökning som gjorts av Tentakel.
Orsaken är universitetens kärva ekonomi.
 
Många natur- och teknikvetenskapliga forskningsmiljöer vill ha del av Linnéstödet.
Starkast är representationen av biologiforskare. Nästan alla universitet söker stöd för biologimiljöer.
Svensk kvartärgeologiforskning håller hög internationell nivå. Det visar en internationell utvärdering som gjorts av Vetenskapsrådet.
Granskarna är dock oroade över bristen på tjänster.
 
 
– Förstår vi historien kan vi förstå vad som händer idag, säger kvartärgeologen Svante Björck som studerar hur klimatet utvecklats.
Hans forskning har nu fått högsta betyg i Vetenskapsrådets utvärdering.
 
Grattis, Anders Hallberg som blir ny rektor vid Uppsala universitet den 1 juli.
– Tack. Det känns bra och jag ser fram mot uppgiften.
Larry Summers, rektor för det världsledande Harvard University i Boston, lämnar sin post.
Orsaken är intern kritik.
 
 
Naturvetenskaplig forskning, till exempel på isbrytaren Oden, är en viktig del i det internationella polaråret. Men det handlar också om synen på polarområdena. Kommittén som ska ansvara för de svenska aktiviteterna under året har redan börjat sitt arbete.
 
– Det viktigaste är bra forskning, inte vem som gör den, säger Donald Kennedy, chefredaktör för Science.
Tentakel hörde honom på världens största vetenskapskonferens i St Louis.
Industridoktoranden Henrik Andersson ska utveckla företaget Attanas mätinstrument så de ska kunna användas av fler. Målet är att studera andra typer av proteinbindningar.
 
 
Han visar upp en bild på George Bush och en schimpans.
– Bara en av dem kan tala, säger Gary Marcus, docent i psykologi vid New York university.
Någon bland åhörarna mumlar tyst: ”who?”
 
I veckan ska man kunna börja söka pengar i årets stora ansökningsomgång. Utlysningen finns på Vetenskapsrådets hemsida.
Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas och Rymdstyrelsen gör en gemensam satsning på forskning som bidrar till en hållbar utveckling.