Webbfrågan
Tycker du att den särskilda satsningen på starka forskningsmiljöer är bra?

14% 5% 81%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 27 februari

5 röster
Hur mycket tid lägger du på forskning respektive ansökningar?
(Frågan ställdes till fem forskare som beviljades bidrag för forskarassistentanställning av Vetenskapsrådet 2004.)


answerAuthor
– Jag lägger kanske 10 procent på undervisning och 15 procent på ansökningar hos till exempel SSF, VR, EU, FOI och Wallenberg-stiftelsen. 75 procent blir forskning.answerAuthor
– Jag lägger 70-80 procent av tiden på forskning, varav ca 15 procent är undervisning. 20-30 procent går åt till att söka pengar från olika håll.


answerAuthor
– Det blir 100 procent forskning, varav kanske 20 procent undervisning. Som matematiker håller jag inte på med några dyra experiment. Därför behöver jag inte söka ytterligare pengar.


answerAuthor
– Under 2005 sökte jag inga pengar. Bidraget har räckt till min expedition och olika inköp, men i år måste jag söka mer pengar, bland annat för en doktorand. Ansökningarna brukar ta mycket tid.answerAuthor
– I år behöver jag inte söka speciellt mycket pengar själv eftersom jag just har tillträtt min forskarassistenttjänst från Vetenskapsrådet. Det går kanske inte åt mer än 10 procent av tiden på verksamhet som har att göra med att söka pengar.
I forskningen ingår cirka 30 procent undervisning – inte bara ren undervisning utan också planering av nya kurser.