Webbfrågan
Tycker du att den särskilda satsningen på starka forskningsmiljöer är bra?

14% 5% 81%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 27 februari

Ska en obereoende instans utreda fuskmisstankar? Vem har ansvaret?
Och är satsningen på starka forskningsmiljöer rätt väg att gå för att konkurrera internationellt?
Vad tycker du?
Skriv ett eget debattinlägg och skicka till tentakel@vr.se.
Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vilka debattinlägg som publiceras samt redigera och förkorta.
Forskningsfusk
Dag S. Thelle
>
Dag S. Thelle, 2006-01-30
Forskningsfinansiering
Vetenskapligt författarskap
Alexandra Krettek
>
Alexandra Krettek, 2005-12-19
Jämställdhet
Helena Danielson
>
Helena Danielson, 2005-12-19
Claes Borgström
>
Claes Borgström, 2005-11-21
Io Skogsmyr
Susanne Erland
Ulrika Rosengren
>
Io Skogsmyr, 2005-10-18
Susanne Erland , 2005-10-18
Ulrika Rosengren, 2005-10-18