Webbfrågan
Tycker du att den särskilda satsningen på starka forskningsmiljöer är bra?

14% 5% 81%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 27 februari

Vi kravlade oss upp på land med frambenen
Foto: Uppsala universitet
Fossil av Panderichthys.
De första djuren på land tog sig förmodligen fram med hjälp av frambenen. Det visar en svensk analys av fossilfynd.
Panderichthys var en fiskliknande varelse med landdjurens kroppsform men fenor i stället för ben. År 1992 hittades ett fossil av djurets bukfena i ett stenbrott i Lettland. Fyndet är det hittills enda kända skelettet från bukfenan. Tidigare var bara bröstfenans skelett känt.

I december presenterade doktoranden Catherine Boisvert vid avdelningen för evolutionär organismbiologi vid Uppsala universitet en analys av fossilfynden i tidskriften Nature.

Tog sig fram med bröstfenorna

Bröstfenan påminner om de tidigaste landryggdjurens. Bukfenskelettet visar däremot inga sådana likheter. Det är litet och har ingen anknytning till ryggraden.
Fenorna skiljer sig från landdjurens ben på två sätt. De har inte tår, utan i stället fenstrålar. Dessutom är bukfenorna, bakbenen, mindre än bröstfenorna, frambenen. Hos landdjuren är det oftast tvärtom.

Catherine Boisverts slutsats är att djuret förmodligen tog fram genom att stödja sig på bröstfenorna och slänga med bakkroppen i sidled. Den bakbensdrift som de flesta landdjur har kom först senare i utvecklingen.

Hennes analys ger ytterligare ledtrådar om hur det gick till när livet tog sig upp på land under devontiden, för sådär 370 miljoner år sedan. De fossilfynd som tidigare gjorts ger inte hela bilden.

Nya kunskaper

Panderichthys har gett Uppsalaforskarna fler nya kunskaper. De har studerat också en fossil skalle från fisken. I januari publicerade de en analys som visar att de tidigaste landdjuren troligen andades genom sina öron.

– Våra förfäder skaffade sig öron för att andas med dem, säger professor Per Ahlberg vid universitetet.
Panderichthys hade precis som fiskar ett spruthål istället för mellanöra.

Det fossila djurets spruthål liknar dock mer mellanörat hos ett tidigt landdjur. Och eftersom mellanörat hos de tidigaste landdjuren har samma form som spruthålet hos Panderichthys verkar det sannolikt att andningsfunktionen också fanns kvar hos dem. Hörselfunktion tillkom först senare.
2006-01-30