Webbfrågan
Tycker du att den särskilda satsningen på starka forskningsmiljöer är bra?

14% 5% 81%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 27 februari

Svenskar topprankas i internationell forskning
Foto: Vetenskapsrådet
Börje Johansson.
Tre svenska fysiker rankas allra högst i ett internationellt forskningsprogram om geovetenskap som drivs av ESF, European Science Foundation.
Deras forskningsprojekt handlar om att förstå jordens inre.
Flera ansökningar med svenska forskare rankas inom den högsta kategorin inom ESF:s EUROCORES-program "European Mineral Sciences Initiative". Programmet syftar till tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare från olika europeiska länder. Granskningen står ESF för, och forskningsfinansiärer i respektive medlemsland står för medlen. Vetenskapsrådet finansierar de svenska forskarnas medverkan med start januari 2006 och tre år framåt.

Stor konkurrens

Konkurrensen är stor och ansökningarna som topprankas är i världsklass. Av totalt 48 ansökningar rekommenderas 13 stycken för finansiering av ESF.

Allra högst rankas ett forskningsprojekt som handlar om att förstå jordens inre, "Mineralogy and Chemistry of Earth´s Core". Projektet involverar sex forskargrupper från Sverige, Tyskland, Frankrike och Spanien. Från Sverige deltar Igor Abrikosov (Linköpings universitet), Rajeev Ahuja och Börje Johansson (Uppsala universitet och Kungliga tekniska högskolan). Forskningsledare är Leonid Dubrovinsky (svensk medborgare) vid Bayreuth Universität i Tyskland, tidigare Uppsala universitet.

Magnesium i jordens kärna

Forskargruppen har redan ett etablerat samarbete med flera publicerade artiklar i väl ansedda vetenskapliga tidskrifter. Nyligen gjorde de upptäckten att jordens kärna, som man hittills trott bestå av järn uppblandat med en del nickel, även skulle kunna innehålla magnesium.

– Forskningen är viktig för att förstå evolutionen och jordens dynamik och kan på lång sikt ge ökade möjligheter att t ex förutse jordbävningar. Faktum är att vi idag vet mindre om vår egen jord än om rymden, säger Börje Johansson, professor i fysik.

"Svenska forskare hävdar sig väl"

Som nummer två på listan finns forskningsprojektet "Subgrain Structure Development in Rocks and Metals" där forskningsledare är Sandra Piazolo, docent i geologi vid Stockholms universitet.

Det tredje forskningsprojektet med svenskt deltagande återfinns på plats nr fyra och heter "Magnetism and Microstructure: From the Nanometre to the Planetary Scale" och har Ulf Hålenius, professor vid Naturhistoriska riksmuseet, som en av huvudsökandena.

– Det är glädjande att se hur väl svenska forskare hävdar sig i den internationella konkurrensen, säger Jonas Björck, forskningssekreterare Vetenskapsrådet.
2006-01-30