Webbfrågan
Tycker du att den särskilda satsningen på starka forskningsmiljöer är bra?

14% 5% 81%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 27 februari

Spelreglerna måste vara klara
Foto: Sofia Günther
Eva Barkeman, redaktör Tentakel.
Det är helt okej att bluffa.
I  poker.
Det ingår i spelets regler.
Det gör det däremot inte i forskning. Bluff  – och ännu värre: fusk – måste stävjas.

Forskare är inte bättre människor än andra, men de åtnjuter ett större förtroende än de flesta andra yrkesgrupper. Enligt den ideella föreningen Vetenskap och Allmänhet ligger universitet och högskolor i topp bland samhällets institutioner vad gäller allmänhetens förtroende.

Förtroendet skadas av stora forskningsskandaler som de aktuella fallen i Norge och Korea.
Idag bygger systemet till stor del på självsanering; lovande forskningsresultat upprepas av andra. På så vis avslöjas alltid fusk – förr eller senare.
Men det finns fusk på olika nivåer, från fabricerade data till slarv med citeringar. Det måste vara tydligt att fusk aldrig kan tolereras!

Just nu arbetar regeringen med ett förslag som ska förtydliga universitetens ansvar att utreda misstankar om forskningsfusk. Frågan är om det räcker. Hur lätt är det för den enskilde forskaren att ifrågasätta en kollega hos den gemensamma ledningen? Kanske är det bättre för alla med en oberoende instans som utreder misstankar om forskningsfusk. Då kan också forskning som bedrivs i andra statliga verk kontrolleras i systemet.

Fusk hör inte hemma någonstans. Och bluff bara vid pokerbordet.
2006-01-30