Webbfrågan
Tycker du att den särskilda satsningen på starka forskningsmiljöer är bra?

14% 5% 81%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 27 februari

Vems ansvar är forskningsetiken?
Foto: Vetenskapsrådet
Arne Johansson, huvudsekreterare Vetenskapsrådet NT.
Nyheterna om brott mot god forskningssed har duggat tätt den senaste tiden. Rubrikerna om både klarlagt och misstänkt forskningsfusk har varit förstasidesnyheter i dagspressen. Debatten har också satt igång kring frågan om det finns behov av en oberoende instans för utredningar av misstänkt forskningsfusk. Vem ska i så fall ha rätt att anmäla ärenden dit, eller hur ska urvalet av ärenden för prövning i denna instans gå till.

Ja, det finns många frågor som väcks och det är bra att debatten kommer igång nu. Regeringens förslag i frågan utgörs av följande skrivning till högskoleförordningen:
 
”En högskola, som genom en anmälan eller på annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete vid högskolan, skall utreda misstankarna.”

Förslaget är nu ute på remiss och kommer att diskuteras flitigt innan svaren skall sändas in till regeringen senast den 6 mars. Helt klart är i alla fall att de senaste månadernas händelser skickar en kraftig varningssignal som borde mana till interna diskussioner inom universiteten hur man på bästa sätt ska kunna värna om efterlevnaden av god forskningssed och skapa bra rutiner och ett klimat som i sig förebygger forskningsfusk.
2006-01-30