Webbfrågan
Tycker du att den särskilda satsningen på starka forskningsmiljöer är bra?

14% 5% 81%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 27 februari

Sök anställning som rådsforskare
Vetenskapsrådet utlyser nio anställningar som rådsforskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
Tjänsten kan sökas av den som avlagt doktorsexamen inom de senaste tio åren.Anställningen gäller tills vidare i tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Sista ansökningsdag är 14 februari 2006.

De områden som är aktuella är:
•    Artbildning.
•    Eukaryot molekylärbiologi.
•    Fysik vid Large Hadron Collider-anläggningen - CERN.
•    Grön kemi inklusive organokatalys.
•    Kollisionsdynamik av komplexa atomära och molekylära system.
•    Molekyler i fast fas, flytande kristall eller aggregat studerade med kärnresonansspektroskopi.
•    Processteknologi för nya nano- och mikrostrukturerade material.
•    Rekonstruktion av klimatet under de senaste årtusendena.
•    Teknisk mekanik.

Läs mer om hur du ansöker.
2006-01-30