Webbfrågan
Tycker du att den särskilda satsningen på starka forskningsmiljöer är bra?

14% 5% 81%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 27 februari

Över 100 miljöer slåss om Linnéstödet
Foto: Sofia Günther
Ann Catrin Lagerkvist är projektledare för Linnéstödet.
Många vill dela på Linnéstödets 140 miljoner kronor. Över 100 ansökningar har kommit in.
Minst 14 av de starka forskningsmiljöerna kommer att få pengar.
Läs vad som nu händer med ansökan.
Den 23 januari var sista dagen för landets universitet och högskolor att lämna in ansökan till Linnéstöd. Drygt hundra förslag på starka forskningsmiljöer har kommit in. (Hela listan kommer att finnas på Vetenskapsrådets hemsida.)
Det handlar om 140 miljoner kronor – ett extra tillskott från regeringens forskningsproposition ”Forskning för ett bättre liv” (2004/05:80) – som ska fördelas på olika forskningsmiljöer med 5-10 miljoner kronor per år i 10 år. Det betyder att minst 14 miljöer kommer att få pengar.

– Vi får se hur många de 140 miljonerna räcker till, säger forskningssekreterare Ann Catrin Lagerkvist som handlägger ansökningarna på Vetenskapsrådet.

Internationell konkurrenskraft

Målet med satsningen är att skapa nationell konkurrens mellan högskolor om forskningspengar, för att påverka prioriteringarna och i förlängningen ge starkare konkurrenskraft internationellt.

– Det är jättekul att läsa ansökningarna och se alla bra saker som folk hittar på, säger Ann Catrin Lagerkvist.

Lunds universitet lämnade in flest förslag på starka forskningsmiljöer – hela 16 stycken, tätt följt av Uppsala universitet och Karolinska institutet.

Fem expertgrupper bereder

Ungefär hälften av ansökningarna rör naturvetenskap och teknikvetenskap.

Nu ska alla ansökningar beredas av någon av de fyra internationella expertgrupperna inom HS+U (Humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap), M (Medicin), N (Naturvetenskap) och T (Teknikvetenskap).

Dessutom finns en övergripande panel med sju personer (se faktarutan nedan) som rankar ansökningarna efter de externa granskarnas yttranden. Denna panel, som består av ordföranden från respektive expertgrupp samt tre internationella experter, beslutar också om vilka forskarmiljöer som beviljas stöd.

Tunga kriterier

De kriterier som väger tyngst vid bedömningen är:
•    Uppnådd vetenskaplig kvalitet.
•    Potential för vetenskaplig förnyelse.
•    Engagemangen från sökande högskolor.

Förutsättningen för Linnéstödet är att universiteten medfinansierar upp till 50 procent av det sökta beloppet. Den grupp som får 10 miljoner av Vetenskapsrådet, ska alltså också ha minst 5 miljoner av sitt universitet.

Beslut tas senast den 30 juni. Första utbetalningen görs månaden därpå.

När Linnestöden är klara tar den övergripande panelen också beslut om Forskarskolor. Ett 60-tal ansökningar om kommit in till Vetenskapsrådet.
2006-01-30