Webbfrågan
Tycker du att den särskilda satsningen på starka forskningsmiljöer är bra?

14% 5% 81%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 27 februari

Nytt IT-strategiprogram på gång
Regeringens IT-rapport.
Är du intresserad av nanoelektronik, telekom och datorteknologi?
Regeringen har som resultat av höstens branschsamtal tagit fram ett nytt strategiprogram för IT och telekomsektorn.
Där ingår ett nytt forskningsprogram vars inriktning kommer att utformas i samarbete mellan VINNOVA och Vetenskapsrådet.

Syftet är att överbrygga gapet mellan tekniker och praktiska tillämpningar och stärka Sverige som kunskapsnation.

– Forskningsprogrammet kommer att bli ett efterlängtat tillskott inom forskningsfinansieringen för IT-området, säger Arne Johansson, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet.

–  Branschen är också utsatt för stor konkurrens och ett forskningsprogram skulle bidra till ett bättre industriellt utnyttjande av toppforskning. Vi ser fram emot att samarbeta med VINNOVA kring formuleringen av programmet som sedan kommer att administreras av VINNOVA.

Exakt hur forskningprogrammet kommer att se ut är ännu oklart.
2006-01-30