Webbfrågan
Tycker du att den särskilda satsningen på starka forskningsmiljöer är bra?

14% 5% 81%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 27 februari

Många vill ha ESS i Lund
Foto: Tentakel
Karl-Fredrik Berggen, Carina Johansson och Patrik Carlsson på ESS-Scandinavia ser fram emot en anläggning i Lund.

Foto: ESS-Scandinavia
Här ska ESS ligga i Lund. (Klicka på bilden för en större version.)

Foto: ESS-Scandinavia
Spallation: Protonstrålen spjälkar loss neutroner från atomkärnor. (Klicka på bilden för en större version.)
I vår väntas regeringen avgöra om Sverige ska erbjuda värdskap för ESS, European Spallation Source.
De flesta remissinstanser är positiva, cirka 50 av 70, enligt en utredning av Allan Larsson som är regeringens förhandlare i frågan.
ESS ska vara en mångvetenskaplig forskningsanläggning med världens kraftfullaste neutronkälla. Det blir ett gigantiskt mikroskop som använder neutroner för att studera materials uppbyggnad och funktion, från atomnivå och uppåt.

– Det är viktigt för Sverige att få en internationellt ledande forskningsanläggning, säger Karl-Fredrik Berggren, projektchef för ESS-Scandinavia, i Lund.

5 000 forskare

Tanken är att anläggningen kommer att användas av omkring 5 000 internationella forskare om året och leda till utveckling av avancerade material, bättre mediciner, säkrare fordon och renare energiproduktion.

OECD har rekommenderat att tre forskningsanläggningar, som använder neutroner för att undersöka material, byggs i respektive USA, Asien och Europa. ESS kommer att bli en av Europas största gemensamma forskningssatsningar någonsin.

Flera länder vill vara värdar

Ett svensk värdskap har diskuterats sedan 2001. Lund är en stark kandidat för den europeiska anläggningen, men även Storbritannien, Tyskland och Ungern har planer på att erbjuda värdskap för ESS.

Förre finansministern Allan Larsson har utsetts till Sveriges förhandlare i frågan. I somras presenterade han sin rapport ”Svenskt värdskap för ESS” där han rekommenderar regeringen att erbjuda Sverige som värdnation för ESS.

Det är denna rapport som nu varit på remiss i ett stort antal berörda instanser.

Positiva remissvar

Ett femtiotal remissinstanser, majoriteten, är positiva till ett svenskt värdskap.
En av dem är Vetenskapsrådet som ser ESS som ”en unik positiv möjlighet” för svensk forskning.

Ett tiotal remissinstanser ifrågasätter ett svenskt värdskap, bland annat av miljöskäl. Både Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket är allmänt kritiska till användning av kvicksilver i den så kallade målstationen på ESS.

– En anläggning som ESS kommer utan tvekan att få stor betydelse för hela Europa i områden relaterade till material- och bioteknikforskning. Med en placering i Sverige hamnar vi i internationellt fokus för sådan forskning för lång tid framöver, vilket skulle innebära stora möjligheter och en stor framgång för svensk forskning, säger Lars Börjesson, huvudsekreterare Kommittén för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet.

Lund ligger bra till

Om regeringen ger sitt godkännande för ett svensk värdskap är chanserna stora att ESS byggs i Lund.
– Vårt förslag ligger utomordentligt bra till. Initiativet går inte via EU utan det land som mest aktivt, säger Karl-Fredrik Berggen på ESS-Scandinavia.

Anläggningen beräknas kosta elva miljarder kronor att bygga och en miljard per år att driva.

Byggstart tidigast 2010

– Projektet får en samfinansiering. Den svenska delen finansieras med en så kallad PPP-lösning, det vill säga av både stat och näringsliv. ESS ska inte ta medel från övrig forskning, säger Karl-Fredrik Berggren.

Byggstarten blir tidigast 2010. Det tar ett tiotal år att bygga klart.
2006-01-30