Webbfrågan
Tycker du att den särskilda satsningen på starka forskningsmiljöer är bra?

14% 5% 81%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 27 februari

Radiofrekvenserna håller på att ta slut
Foto: EISCAT
EISCAT mottagarstation i Kiruna störs av strålning från mobilmaster med mera.

Foto: Onsala rymdobservatorium
… liksom 25-metersteleskopet vid Onsala.
Mobiltelefonin inkräktar på de radiofrekvenser som används vid forskning.
Nu ska en ny lag skydda strålningskänslig forskning vid rymdobservatorier och radaranläggningar.
Hur funkar norrsken? Och hur ser jordens magnetfält ut?
Forskningscentret EISCAT undersöker jonosfärens fysikaliska egenskaper genom radiosändare som sänder ut elektromagnetisk strålning. Den svaga strålningen sprids från elektronerna i jonosfären och ekar tillbaka – ännu svagare och på närliggande frekvenser.

Problemet är att EISCAT:s sändare opererar vid 928 (+/-3) MHz, nästan samma frekvens som basstationerna för dagens GSM-mobiltelefoner. Även banverkets kommunikationsfrekvens för tåg och ledningscentraler ligger nära.

Fönstret har minskat

Av det ursprungliga 30 MHz som EISCAT hade till sitt förfogande är fönstret nu reducerat till 8 MHz. Post- och Telestyrelsen, PTS, har delat ut frekvenser till nya operatörer.
– Vi har råkat in i en situation där två intressen, två myndigheter, kolliderar, säger Gudmund Wannberg, teknisk chef för EISCAT i Kiruna.

– Vårt största problem nu är att vi har flera GSM-basstationer på 2-9 kilometers avstånd från anläggningen här, säger Gudmund Wannberg.
Det betyder att man inte ostört kan ta emot signaler och göra mätningar.

Lag ska skydda strålningskänslig forskning

Regeringens lagförslag innebär ett skydd av forskning som är känslig för störningar. Bland annat genom att länsstyrelsen får inrätta tillträdesskydd eller förbud mot störande utrustning som mobiltelefoner. Propositionen lämnades den 17 januari och lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

– Med den nya lagen kan teleoperatörer förbjudas att sätta upp nya master i närheten av känsliga forskningsanläggningar, säger Finn Karlsson, forskningssekreterare på Vetenskapsrådets Kommitté för forskningens infrastruktur, KFI, och en av initiativtagarna till lagförslaget.

Onsala drabbat

Huvudorsaken till dåvarande Naturvetenskapliga forskningsrådets begäran hos regeringen var Onsala rymdobservatorium.

– Vi studerar extremt svag radiostrålning från kosmiska objekt över ett brett frekvensområde, från cirka 1 GHz upp till 120 GHz, säger astronomiprofessor Hans Olofsson, nytillträdd chef för Onsala Rymdobservatorium utanför Göteborg.

Detta görs med känsliga mottagare där strålningen konverteras ned till lägre frekvenser i flera led.

– Vi har redan idag problem med störningar från radar, båtradiotrafik, med mera. Med lagen kan vi hålla störningar från mobiltelefoner, mobilmaster, vindkraftverk borta från vår omedelbara närhet, säger Hans Olofsson.
2006-01-30