Webbfrågan
Tycker du att den särskilda satsningen på starka forskningsmiljöer är bra?

14% 5% 81%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 27 februari

Tatiana Makarova är nöjd.
Efter ett turbulent år med fuskanklagelser frias hon nu av Vetenskapsrådets oredlighetsgrupp.
Dessutom fick hon drygt två miljoner kronor för ytterligare forskning kring magnetiskt kol i höstens ansökningsomgång.
 
Den ena stora forskningsskandalen tycks avlösa den andra. Först i Korea, sen i Norge.
– Det skickar en varningssignal genom hela systemet, säger Arne Johansson på Vetenskapsrådet.
Många vill dela på Linnéstödets 140 miljoner kronor. Över 100 ansökningar har kommit in.
Minst 14 av de starka forskningsmiljöerna kommer att få pengar.
Läs vad som nu händer med ansökan.
 
 
Tidskriften Science listar varje år de tio bästa vetenskapliga upptäckterna.
I listan för 2005 finns flera svenska forskare med.
 
Vi svenskar blir allt äldre. Men vilka blir konsekvenserna av att allt fler lever upp i höga åldrar?
Meningarna går isär om det är ett hot mot välfärden eller något som vi ska vara tacksamma för.
Regeringen har tagit fram ett strategiprogram för IT och telekomsektorn. Inriktningen kommer att utformas i samarbete mellan VINNOVA och Vetenskapsrådet.
 
 
Foto: IBL
Många forskare inom biologi och medicin är oroliga för att det kan komma att bli svårare och krångligare att få göra djurförsök.
Regeringens samarbetspartier utnyttjade förra vårens budgetförhandlingar till att tvinga fram en rad utredningar om förändringar i regelverket.
 
Tre svenska fysiker rankas högst i ett internationellt forskningsprogram om geovetenskap som drivs av European Science Foundation.
Deras forskningsprojekt handlar om att förstå jordens inre.
Mobiltelefonin inkräktar på de radiofrekvenser som används vid forskning.
Nu ska en ny lag skydda strålningskänslig forskning vid rymdobservatorier och radaranläggningar.
 
 
Foto: ESS-Scandinava
I vår väntas regeringen avgöra om Sverige ska erbjuda värdskap för ESS, European Spallation Source.
De flesta remissinstanser är positiva, cirka 50 av 70, enligt en utredning av Allan Larsson som är regeringens förhandlare i frågan.
 
De första djuren på land tog sig förmodligen fram med hjälp av frambenen. Det visar en svensk analys av fossilfynd.
Vetenskapsrådet utlyser nio anställningar som rådsforskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap.