Webbfrågan
Tror du att forskningsfusket har ökat?

57% 14% 27%
Antalet svar:88
Nästa nummer
Den 30 januari

5 röster
Nobelpriset ger er en ny ansvarsfull roll. Hur tänker du använda den?
Fotnot: Läs mer om Nobelpristagarna och deras upptäckter på Nobelstiftelsens hemsida.

answerAuthor
 
– Det ger ett bra tillfälle att tala om för allmänheten att vetenskap kan vara jätteroligt.


Fick priset för: "sitt bidrag till utvecklingen av laserbaserad precisionsspektroskopi, inkluderande den optiska frekvenskamstekniken".


answerAuthor
 
– George Bush har inte ringt mig ännu, ha ha.Fick priset för: "sitt bidrag till den kvantmekaniska teorin för optisk koherens".


answerAuthor
 
– Jag blev intervjuad i Wall Street Journal – och fick möjligheten att prata om militära vapen…


Fick priset för: "en spelteori som fördjupar förståelsen av konflikt och samarbete".


answerAuthor

– Folk har glömt hur viktig kemin är. Det är min plikt att visa det!


Fick priset för: "utveckling av metates-metoden inom organisk syntes".


answerAuthor
– Som ung forskare fick jag medel från olika stiftelser och fonder. Med Nobelprispengarna kan jag ge andra studenter samma möjlighet.
 
Fick priset för: "sitt bidrag till utvecklingen av laserbaserad precisionsspektroskopi, inkluderande den optiska frekvenskamstekniken.