Webbfrågan
Tror du att forskningsfusket har ökat?

57% 14% 27%
Antalet svar:88
Nästa nummer
Den 30 januari

Bär männen ansvaret för ojämställdheten inom den akademiska världen?
Och behöver forskarassistenttjänsterna göras om helt?
Vad tycker du?
Skriv ett eget debattinlägg och skicka till tentakel@vr.se.
Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vilka debattinlägg som publiceras samt redigera och förkorta.
Författarskap
Alexandra Krettek
>
Alexandra Krettek, 2005-12-19
Jämställdheten
Helena Danielson
>
Helena Danielson, 2005-12-19
Claes Borgström
>
Claes Borgström, 2005-11-21
Io Skogsmyr
Susanne Erland
Ulrika Rosengren
>
Io Skogsmyr, 2005-10-18
Susanne Erland , 2005-10-18
Ulrika Rosengren, 2005-10-18
Forskarassistenttjänster
Jan-Otto Carlsson
>
Jan-Otto Carlsson, 2005-11-21