Webbfrågan
Tror du att forskningsfusket har ökat?

57% 14% 27%
Antalet svar:88
Nästa nummer
Den 30 januari

God forskningssed och gott nytt år!
Foto: Vetenskapsrådet
Arne Johansson, huvudsekreterare Vetenskapsrådet NT.
God jul och ett gott nytt år till alla forskare
… och en god fortsättning för forskning utförd i linje med god forskningssed…

Gränserna mellan olika forskningsdiscipliner blir allt suddigare. Nobelfestligheterna är just över och ett bra exempel på gränsöverskridande forskning är årets ekonomipris som handlar om spelteori och som även berör matematikens och samhällsvetenskapens domäner.

De framgångsrika stora forskargrupperna har ofta ett stort inslag av tvärvetenskapligt innehåll i forskningen. Det var tydligt i besluten om ”starka forskningsmiljöer” som togs i februari. Fokuseringen på stöd till starka forskningsmiljöer är en stark trend just nu. På Vetenskapsrådet ligger Linnéstöd och Berzelius center i pipeline.

Vi ser också det Europeiska forskningsrådet ta form med en trolig start i början av 2007. Forskningsstödet därifrån blir fokuserat på elitforskning (som troligen återfinns i just de större forskningsmiljöerna).

Man ska ändå inte glömma betydelsen av möjligheten för enskilda forskare att söka projektbidrag hos Vetenskapsrådet. Jag tror det kommer fortsätta att vara en livsviktig kugge i systemet, inte minst för att vaska fram framtidens spetsforskare.

Sverige i forskningsfronten
Internationalisering och utveckling av samarbeten mellan svenska forskare och ledande internationella forskargrupper är en viktig ingrediens för att konkurrera i forskningsfronten. Utbyte i bägge riktningarna av postdocs är ett element i detta idéutbyte.


Vetenskapsrådet vill också stimulera utbyte på den högsta akademiska nivån. Den 14 december hade jag nöjet att installera Princeton-professorn Janette Carey som årets Tage Erlander-gästprofessor, vid en ceremoni i Lund. Många internationella storheter, inklusive två Nobelpristagare, har tillbringat ett år i Sverige på Tage Erlanders gästprofessur. Under de drygt två decennier som gått sedan Riksdagen beslöt att hedra Tage Erlander på dennes 80-årsdag med denna gästprofessur är detta första gången innehavaren är en kvinna.

Viktigt med samtal med universiteten
Samma dag samlades ledningarna (inklusive prefekter) för LTH och LU:s naturvetenskapliga fakultet med Gunilla Jönsson respektive Bengt Söderström i spetsen för en debatt med Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap. Det blev en intressant diskussion som rörde forskningsfinansiering, tjänstestrukturen på universiteten och hur samverkan mellan Vetenskapsrådet och universiteten kan utvecklas.

Forskningsfusk och avsteg från god forskningssed
Vi tar i detta nummer av Tentakel upp frågor kring forskningsfusk respektive ”avsteg från god forskningssed”. Det är viktigt för forskningens förtroende i samhället i stort att ta upp och granska fall av misstänkt forskningsfusk. Med tanke på de möjliga konsekvenserna för de som utsätts för en sådan undersökning är det ännu viktigare att undersökningarna görs noggrant och med bra sakexpertis. Detta är utomordentligt viktigt, både för att kunna reagera starkt på styrkta fall av forskningsfusk och även för att kunna ge kraft åt den motsatta slutsatsen.

Från Tentakel vill vi till slut önska alla forskare en skön julhelg och ett framgångsrikt forskningsår 2006!
2005-12-19