Webbfrågan
Tror du att forskningsfusket har ökat?

57% 14% 27%
Antalet svar:88
Nästa nummer
Den 30 januari

Svensk forskare prisas av EMBO
Foto: Umeå universitet
Ruth Palmer har som enda forskare i Sverige i år fått det prestigefyllda treåriga EMBO-stödet för unga forskare.
Cancerforskaren Ruth Palmer har utsetts till "EMBO Young Investigator".
Förutom äran och nya kontakter får hon 15 000 Euro per år under tre år för sin forskning i Umeå.
Skotska Ruth Palmer, 35, har arbetat på Umeå universitet sedan 1999. Sedan 2003 leder hon egen forskargrupp vid Umeå Centrum för molekylär patogenes.

– Vi tittar på betydelsen av signalproteiner för tillväxten av cancerceller. Vi använder bananflugan som modellsystem. Jag vill bland annat kartlägga hur proteinerna är uppbyggda, hur de är fördelade i kroppen och hur mycket protein det finns i olika vävnader, säger Ruth Palmer.

Nyfikenhet

Hennes forskning kan få stor betydelse för tillverkningen av nya läkemedel mot cancer. Ungefär 90 procent av våra läkemedel verkar nämligen genom att binda sig till proteiner och påverka deras funktion.
– Det som driver mig är min nyfikenhet och att varje år åstadkomma bra forskning, säger Ruth Palmer.

Hon vill gärna stanna kvar i Umeå med sin svenska man och deras två barn. För tillfället får deras sju veckor gamla bebis följa med till kontoret.
– Umeå universitet har gett mig en fantastisk frihet – och resurser – till min forskning. I Sverige finns också en mycket bra barnomsorg och en stor förståelse för dem som har småbarn, säger Ruth Palmer.

Prestigefyllt program

EMBO, European Molecular Biology Organization, är en mellanstatlig organisation som stöder livsvetenskaperna i Europa. Det prestigefyllda treåriga programmet för unga forskare utlyses varje år. 2005 beviljades 17 av 122 sökande .

– Priset visar att man tror på mig och min forskning, det har stor betydelse för framtiden, säger Ruth Palmer.
2005-12-19