Webbfrågan
Tror du att forskningsfusket har ökat?

57% 14% 27%
Antalet svar:88
Nästa nummer
Den 30 januari

Studenterna har blivit sämre
Högskolestudenter har sämre förkunskaper idag än för 5-10 år sedan.
Det visar en ny studie från Skolverket.
Drygt 1 600 lärare som undervisar på grundläggande nivå inom universitet och högskolor tillfrågades om de gymnasieutbildade har tillräckliga kunskaper för att klara högskolestudier.

Lärarna fick bedöma 22 olika förmågor. Högst rankades färdigheter som hade med studieförmåga och engagemang att göra.

Sämre rustade

Mer än varannan lärare uppgav att de unga studenterna idag är sämre förberedda än för 5-10 år sedan. Inom teknik, naturvetenskap och humaniora anser två tredjedelar av lärarna att studenterna är sämre rustade idag.

Oavsett ämnesområde var lärarna överens om att studenter har bristande förmåga när det gäller att analysera och problematisera.

För att klara högskolestudier anser flertalet lärare dessutom att studenterna borde ha bättre förkunskaper i att skriva och att läsa svenska.

Fler pluggar idag

En av förklaringarna till de dåliga förkunskaperna är att fler studerar på högskola idag. Studenterna är dubbelt så många som för 20 år sedan. Det innebär att inte bara de med högst betyg pluggar vidare.

Å andra sidan visar Skolverkets enkät bland arbetsgivare att de gymnasieutbildade är väl förberedda för arbetslivet. Bland de 1 000 arbetsledarna rankades färdigheter som engagemang och initiativförmåga högst.

Fotnot: Läs mer om Skolverkets utvärdering av gymnasieskolan.
2005-12-19