Webbfrågan
Tror du att forskningsfusket har ökat?

57% 14% 27%
Antalet svar:88
Nästa nummer
Den 30 januari

Carl-Johan Sundberg fick Descartespriset
Källa: European Commission/Science and Society/Descartes
Klicka på bilden och se Carl-Johan Sundberg berätta.
Svenske Carl-Johan Sundberg får EU:s Descartespris för vetenskaplig kommunikation i år.
Han får 50 000 Euro, bland annat för att ha startat Euroscience Open Forum.
Se kortfilmen om honom.
Carl-Johan Sundberg är docent vid Karolinska institutet i Solna. Förutom sin egen forskning om biologiska mekanismer bakom fysisk aktivitet arbetar han med forskningskommunikation.

Startade ESOF

Han är initiativtagare till Euroscience Open Forum, ESOF, en europeisk vetenskapskonferenens som hölls för första gången i Stockholm 2004.
Nästa gång blir i München nästa sommar.

Europeiska Kommissionens Descartespris delades ut den 2 december 2005 vid Royal Society i London. I juryns motivering nämns Sundbergs entusiastiska engagemang med att inte bara sprida kunskap om forskning inom forskarsamhället utan också till allmänheten, både inom Sverige och internationellt.

1 425 000 Euro

Författaren Bill Bryson, känd för sin bok En kortfattad historik över nästan allting, är en annan av pristagarna.

Descartespriset instiftades 2001 av Europeiska Kommissionen för att främja vetenskaplig forskning. 2004 kompletterades priset med en särskild kategori för forskningskommunikation.
Totalt delas 1 425 000 Euro ut varje år.
 
Förslag till EU:s Descartes-pris 2006 kan skickas in från den 14 december. Utlysningen finns på EU:s Science and Society-portal.
2005-12-19