Webbfrågan
Tror du att forskningsfusket har ökat?

57% 14% 27%
Antalet svar:88
Nästa nummer
Den 30 januari

Göteborg förlorar två rektorer
Foto: Göran Olofsson/GU
Gunnar Svedberg, avgående rektor för Göteborgs universitet.

Foto: Jan-Olof Yxell/Chalmers
Jan-Eric Sundgren, avgående rektor för Chalmers.
Både Gunnar Svedberg, rektor för Göteborgs universitet och Jan-Eric Sundgren, rektor för Chalmers, lämnar den akademiska världen – för näringslivet.
En bidragande orsak till Gunnar Svedbergs beslut är den uppmärksammade rättsprocessen kring professor Christopher Gillberg och de sekretessbelagda handlingarna.

– Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att man som rektor och myndighetschef skulle kunna fällas i domstol för tjänstefel när man handlat i enlighet med sin egen övertygelse om vad som är rätt och ansvarsfullt och fått stöd av kvalificerade jurister, säger Gunnar Svedberg.

Gillar inte den politiska styrningen

En annan orsak är att han ogillar den växande politiska styrningen av högskolan.
– Vi får alltmer detaljerade bestämmelser för vår verksamhet. Jag tror inte på den modellen. Det förtar kreativiteten och tar bort förmågan att själv ta ansvar .

Gunnar Svedberg, 58, hoppar därmed av i förtid, efter bara tre år som rektor för Göteborgs universitet. Förordnandet är på sex år.
Han kommer att gå tillbaka till näringslivet och bli vd för Skogs- och förpackningsindustrins FoU-bolag STFI-Packforsk.

Går till Volvo

Jan-Eric Sundgren, 54, har varit rektor för Chalmers i åtta år och ville helt enkelt göra något annat.
När vännen Leif Johansson, koncernchef för Volvo, frågade vad han skulle göra, kontrade Jan-Eric Sundgren med motfrågan: Vet du något jobb? Det gjorde volvochefen.

Jan-Eric Sundgren går in i koncernledningen och ska ha ansvar för Volvos kontakter med myndigheter, universitet och högskolor. Han ska också arbeta med teknik- och forskningsfrågor och ha det koncernövergripande ansvaret för miljöfrågor och säkerhet.

 Vem vill du se som rektor på Chalmers efter dig?
– Det lägger jag mig inte i. Men det vore väldigt bra om det blev en kvinna. Det skulle bli den första kvinnliga rektorn på 176 år, så det är dags.
2005-12-19