Webbfrågan
Tror du att forskningsfusket har ökat?

57% 14% 27%
Antalet svar:88
Nästa nummer
Den 30 januari

Dålig forskning gav bra böcker
Foto: Eva Barkeman
Simon Singh på besök i ett regnigt Sverige.
Han är känd för böckerna Fermats gåta och Kodboken. Nu har Simon Singh slagit till igen – med Big Bang. Tentakel har träffat fysikern som blev författare.
Simon Singh har disputerat i experimentell partikelfysik i Cambridge och arbetat vid partikelaccelerator-laboratoriet CERN i Genève. Men när han insåg att hans forskning aldrig skulle ge Nobelpris började han skriva om forskning istället. Han har gjort vetenskaps-tv för BBC, undervisat, skrivit i tidningar, gjort vetenskapsteater – och skrivit böcker…

– Hade jag varit en bättre forskare hade det inte blivit några böcker. Det finns inget roligare än att göra nya upptäckter, säger han.

Varför är det viktigt att känna till hur universum föddes?
– Kunskapen hjälper oss inte att skaffa mat eller göra oss friskare… Men när grundbehoven är uppfyllda kan människor göra underbara saker – skriva poesi eller forska. Att försöka förstå ursprunget, Big Bang, handlar bara om ren nyfikenhet. Det är en del av vår mänsklighet.

I boken beskrivs teorin om Big Bang, som i korthet går ut på att universum bildades genom en våldsam explosion för cirka 14 miljarder år sedan. Sedan dess har innehållet – planeter, stjärnor, galaxer och svarta hål med mera  – expanderat. Och expansionen fortsätter allt snabbare.

Hur länge tror du den här teorin kommer att hålla?
– För alltid! Det är därför jag skrev boken, säger han och skrattar.
– Frågorna om universums ursprung har funnits i tusentals år. Nu har vi svaret. Jag vill fira det och förklara varför man ska tro på Big Bang.

Fast en mer konkret anledning var att Simon Singh mötte en ung, ganska smart, kille på tåget – som trodde att Big Bang bara var en saga. När Simon väl lyckats övertyga att det fanns betydligt mer bevis än så, undrade killen vem som kommit på teorin. Simon Singh blev svarslös.

Berättar hur vetenskap görs

I den drygt 500 sidor tjocka boken får vi fortfarande inget enskilt namn, däremot en samlad beskrivning av olika forskares bidrag.
Dessutom berättar Simon Singh hur vetenskap görs. Från en teori som utmanas och utmanas och utmanas tills den förfaller eller accepteras. Vi behöver bevis, mängder av bevis, annars skulle ingen teori/ståndpunkt kunna hålla i sig.

– Big Bang-teorin har attackerats hårt de senaste 40 åren, men bara växt sig starkare. I dag finns det en rad bevis. Big Bang kan förklara så mycket, från kosmisk bakgrundsstrålning till galaxernas formation.

Kan förstås senare

Simon Singh är övertygad om att huvuddragen i teorin är kvar om hundra år, även om den ännu inte är helt komplett.
– Vi känner till DNA och fossiler med mera. Men även om vi inte vet exakt hur livet började en gång, så kastar vi inte bort evolutionsteorin.
– Det som verkar omöjligt att förstå i dag kan vara möjligt senare.

Om universum skapades genom en stor smäll, hur kommer då Gud in i bilden?
– Jag tror inte det behöver vara en konflikt. En del forskare tror på Gud, andra inte.
Tror du?
– Jag vet inte...
Den annars pratsamme och entusiastiske vetenskapsskribenten blir tyst och skruvar nästan olustigt på sig.

Okej, vad ska nästa bok handla om?
– Jag vet inte. Det är ett ensamt jobb att skriva. Big Bang tog två och ett halvt år. Just nu turnerar jag med en teaterpjäs, recension av Big Bang i detta nummer.
2005-12-19