Webbfrågan
Tror du att forskningsfusket har ökat?

57% 14% 27%
Antalet svar:88
Nästa nummer
Den 30 januari

Utbrett fusk idag – på en subtil nivå
Foto: Physics Today
39 procent av så kallade junior members av American Physical Society, det vill säga vars doktorsgrad är högst tre år gammal, rapporterade personlig kännedom om någon av dessa etiska överträdelser.
Slarv med författarskap och citeringar är vanligt förekommande i forskarvärlden.
Det visar en enkät gjord av det amerikanska fysikersällskapet.
År 2002 var ett tungt år för fysikforskningen i USA. Två fall av fusk avslöjades – bland etablerade forskare som publicerat sina resultat i högt rankade tidskrifter.

Den ene var ryske fysikern Victor Ninov vid Lawrence Berkeley National Laboratory. Han rapporterade 1999 att han sensationellt lyckats framställa grundämne nr 118.
Några år senare visade det sig att hans rådata var manipulerade.

Hyllades som pionjär

Den andre var tyske fysikern Jan Hendrik Schön vid Lucent Technologies Bell Laboratories. Han gjorde sig känd som en pionjär inom nanoteknik, med den första organiska lasern, supraledande molekyler och en transistor tillverkad från en enda tetracenmolekyl.
Men många av kurvorna i hans artiklar var nästan identiska. Efter en rejäl utredning visade det sig att data var påhittade i 16 fall. I sex fall var databehandlingen slarvig och odokumenterad.

I båda fallen hade alltså data förfalskats.

Brott mot forskningsetiken

Det är ganska ovanligt. Men det förekommer ett mer vardagligt fusk som har med subtila etiska aspekter att göra.
För att undersöka synen på forskningsetik idag gjorde det amerikanska fysikersällskapet, The great betrayal: Fraud in Science i Tentakel nr 1.
2005-12-19