Webbfrågan
Tror du att det går att bygga en kvantdator?

62% 3% 34%
Antalet svar:125
Nästa nummer
Den 19 december

Fem röster
Hur skapar vi kvalitet i den svenska forskningen för att kunna konkurrera globalt?
answerAuthor
– Vi får inte bara gå efter citation index. Jag har sett rena rama smörjan publiceras ibland. Utvärderingar är viktigt och vi måste tillåta forskare att ta "risker". Forskargrupperna blir bara större och större, de "rika" får mer och mer och de "fattiga" mindre och mindre. Hur hittar vi morgondagens "Einstein" i detta koncept? Sedan så är jag starkt oroad för de yngre forskarna. Folk under 40 är mycket stressade, de ska skriva ansökningar och gå på massor av sammanträden.
Ge forskarna lugn och ro så de kan ägna sig åt sin forskning!


answerAuthor
– Eftersom Sverige är ett litet land i sammanhanget måste vi se långsiktigt och fokusera resurserna. Områden där vi är eller har potential att bli ledande måste ges möjlighet till kontinuitet i forskningen, både i rekryteringen av nya doktorander och i möjligheten för nydisputerade att fortsätta forska. Vidare måste grundutbildningen ständigt förbättras. En hög kvalitet på de examinerade studentern utgör grunden för framtida forskningsframgångar.


answerAuthor
– Det behövs ett mått av mångfald inom starka och kreativa forksningsmiljöer. Vi behöver även satsa på gränsöverskridande forskning och innovativa ideer. Unga forskare behöver se en tydlig akademisk karriärmöjlighet. Generellt behövs det mera långsiktiga satsningar.


answerAuthor
– Det är viktigt att få till en blandning av seniora och yngre forskare och ha en mångfald. Sedan så är det för lite pengar i systemet. Fortfarande finns resurser men det blir svårare och svårare att behålla kvalitet, mångfald och en balans mellan basforskning och prioriterad forskning.


answerAuthor

– Det är redan hög kvalitet i den svenska forskningen och inom vissa områden står vi oss väl i konkurrensen. Något som ytterligare kan förbättra är mer internationell samverkan och samverkan över disciplingränserna, särskilt vad gäller naturvetenskap och samhällsvetenskap/humaniora. Som det ser ut nu är det svårt att få finansiering för gränsöverskridande projekt.