Webbfrågan
Tror du att det går att bygga en kvantdator?

62% 3% 34%
Antalet svar:125
Nästa nummer
Den 19 december

Vad tycker du?
Eva Barkeman.
Som journalist har jag bevakat hela ansökningsprocessen kring årets forskningsbidrag.

Som arbetskamrat har jag hört de trötta handläggarna skämta i fikarummet om "lyckohjul" och nitlotter, eller om extra post it-lappar med personlig hälsning till gamla kollegor  – eller konkurrenter, efter att ha slitit i månader med de över 2 100 ansökningarna.
Det är befriande, för jag vet att arbetet är mycket noggrant och varje ansökan vägd på guldvåg.

I detta och kommande nummer kan du läsa mer om forskning som görs med de åtråvärda skattekronorna.

Hur mycket pengar sångerskan Kate Bush fått är oklart, men hon skulle nog behöva forska lite mer kring det oumbärliga lilla talet pi – för att sjunga rätt.

Vi blandar högt och lågt i Tentakel. Forskningen möter kvällspressen på nätet, typ.
 
Men allra viktigast är Din röst!
Jag hoppas att tidningen ska väcka tankar och reflektioner. Du kan kommentera artiklarna direkt på nätet.

Många har kommenterat de tre avhoppade lundaforskarnas debattartikel i första numret av Tentakel.
I det här numret ger både jämställdhetsombudsman Claes Borgström och Vetenskapsrådets biträdande generaldirektör Gunnel Gustafsson sin syn på jämställdheten i den akademiska världen.

Och vicerektorn i Uppsala skriver i en debattartikel att forskarassistenttjänsterna bör döpas om.

Vad anser Du?
Läs Tentakel och tyck till!