Webbfrågan
Tror du att det går att bygga en kvantdator?

62% 3% 34%
Antalet svar:125
Nästa nummer
Den 19 december

Universiteten får mer tid att söka Linnéstöd
Foto: Vetenskapsrådet
Åtta rektorer har begärt dispens för Linnéstödet.
På åtta rektorers begäran har sista ansökningsdatum för bidrag till starka forskningsmiljöer skjutits fram till den 23 januari.
Ansökningstiden för de nya formerna av stöd till starka forskningsmiljöer – Linnéstöd och Berzeli Centra går ut den 1 december. Men, en månad är alldeles för kort tid för att hinna ta fram bra underlag till ansökningarna, tycker flera av de stora universiteten. I en gemensam skrivelse till Vetenskapsrådet begär rektorerna dispens med åtta veckor, det vill säga till slutet av januari.

Snävt

– Vi fick ett helt nytt uppdrag i den försenade forskningsproppen och processen går i expressfart för att få ut pengarna under 2006. Tiden fram till den 1 december är snäv, men det var faktiskt något som vi, tillsammans med just rektorerna, bedömde som rimligt under försommaren. När det nu i praktiken visar sig svårt att hinna med ska vi naturligtvis göra vårt bästa för att hjälpa till, säger Pär Omling, generaldirektör på Vetenskapsrådet.
 
Han har därför nu beslutat om att skjuta fram sista ansökningsdatum till den 23 januari 2006.

– Men universiteten hjälper oss genom att lämna in abstracts på sina utvalda miljöer senast den 1 december så att vi kan komma igång med processen, säger Pär Omling.

Gäller Linnéstöd och Forskarskolor

Dispensen gäller för Linnéstöd och Forskarskolor. För Berzelius center gäller fortfarande sista ansökningsdatum den 1 december.
 
I år är första gången Linnéstödet delas ut. En utvärdering om processen kommer att ske under 2006.
– Vi kommer naturligtvis att förbättra processen där det behövs, säger Pär Omling.
 
Nästa gång medel för excellenta forskningsmiljöer utlyses blir enligt planen 2007.

Fotnot: Läs mer om stöden.

2005-11-21