Webbfrågan
Tror du att det går att bygga en kvantdator?

62% 3% 34%
Antalet svar:125
Nästa nummer
Den 19 december

Tillit. En bok om meningen i livet
Tillit.
Titel: Tillit. En bok om meningen i livet
Författare: Peter Sylwan
Förlag: Natur och Kultur, 192 sidor
I botten är Peter Sylwan agronom och jag undrar om inte det är en utmärkt bakgrund för en vetenskapsjournalist. Agronomen har ju både historiska,  sociala, ekonomiska och rent tekniskt- naturvetenskapliga perspektiv att ta hänsyn till i sitt arbete.

I sin bok ”Tillit. En bok om meningen i livet” kopplar Sylwan samman olika forskningsresultat och tänker fram de mest häpnadsväckande perspektiv.

Den genomgående frågan i detta essäverk är – Vem kan vi lita på egentligen? Vad händer till exempel när forskare tydligare vet hur samspelet mellan miljö och biokemi fungerar. Vilken tillit kan vi ha till våra sinnen när parfymindustrin lär sig att ladda sina produkter med feromoner. Hur kan vi sedan lita till våra känslor?

Inte minst funderar Sylwan över vetenskapens stora betydelse. Eftersom de flesta av oss är icke-experter tvingas vi lägga vår tillit i okända människors händer. Vi måste lita till vetenskapens interna kontroller, som sköts av kollegor vilka dessutom kan vara kombattanter. Sylwan pekar på att vi litar mer till den som klarar av att småprata och lyssna än till den besserwisser som säkert vet sanningen. Forskare/experter måste för tillitens skull ge sig tid att småprata och lyssna till omvärlden.

Tyvärr har Sylwan en tendens att späcka innehållet med så stora mängder kunskap att framställningen blir lidande. Harry Potter och västgötabönder i all ära men vad de spelar för roll i begriper jag inte riktigt. Att Daniel Dennet på ett ställe framställs som medvetandeforskare och på ett annat filosof pekar på att kunskapen ibland snubblar på sig själv. Synd på en så god essäkaka. Tvekar mellan tre och fyra tentakler. Okej då, det får väl bli fyra.

Betyg: 4 (av 5) Tentakler
2005-11-21