Webbfrågan
Tror du att det går att bygga en kvantdator?

62% 3% 34%
Antalet svar:125
Nästa nummer
Den 19 december

Snäckan i berget
Snäckan i berget.
BOKRECENSION
Titel: Snäckan i berget – En berättelse om geologins grundare och upptäckten av jordens historia
Författare: Alan Cutler
Förlag: Fahrenheit, 203 sidor
"Snäckan i berget" är en fascinerande historia om den danske naturforskaren Niels Stensens (mer känd som Nicolaus Steno) liv. Steno studerade medicin i Köpenhamn, blev ytterst skicklig på att dissekera och steg snabbt fram som en auktoritet inom den anatomiska vetenskapen (han beskrev bland annat saliv- och tårkörtlarna först av alla). Han flyttade runt i Europa och var känd och respekterad i många länder. Idag är han bäst ihågkommen för sina upptäckter inom vad som senare kom att kallas geologi.

Centralt i boken är de noggranna undersökningar av förstenade hajtänder, ammoniter med mera, och jämförelser med nu levande organismer som Steno genomförde (under en period i Florens med Medicifamiljen som mecenat).
Tanken att fossil representerar utdöda djur var inte helt ny på 1600-talet, men han fastslog att fossilförande lager i en sedimentär bergart motsvarar bestämda tidsavsnitt i jordens historia, och därmed kan användas för att upprätta en relativ kronologi för geologiska händelser. Han utmanade dock inte kyrkans dogmer om skapelsen; de sista åren av sitt liv verkade han som katolsk biskop och levde utpräglat asketiskt. Steno blev 1988 saligförklarad av påven Johannes Paulus II.

Cutler väver i boken skickligt in tidens vetenskapliga, filosofiska och religiösa strömningar, och hur de påverkar huvudpersonen (Steno var personligen bekant med bland andra Spinoza och Leibniz).
”Snäckan i berget” fyller helt klart en lucka i den populära vetenskapshistoriska litteraturen (åtminstone den på svenska), som inte tidigare behandlat denna för geologin betydelsefulla epok. Boken är föredömligt lättläst då författaren har undvikit specialterminologi och notapparat, och den bör tilltala var och en med intresse för vetenskaps- och personhistoria.

Betyg: 4 (av 5) Tentakler
2005-11-21