Webbfrågan
Tror du att det går att bygga en kvantdator?

62% 3% 34%
Antalet svar:125
Nästa nummer
Den 19 december

Ung forskarassistent räknar med tillväxt
Foto: Martina Myrberg
Maria Deijfen.
Matematikern Maria Deijfen, 30, är den yngsta kvinna som fått en forskarassistenttjänst från Vetenskapsrådet i år.
Hon jobbar med modeller för hur saker tillväxer, från bränder till information.
I fyra år kommer hon att studera så kallade slumpgrafer, en matematisk konstruktion som används för att beskriva olika typer av nätverksstrukturer, vid Stockholms universitet.

Forskningsområdet har att göra med matematiska modeller för hur saker växer till i rummet. Det kan handla om allt ifrån hur celler delar sig i en odlingsskål i ett laboratorium, till hur en skogsbrand sprider sig, hur information sprids på Internet eller hur ett rykte sprids i ett samhälle.

Oavsett vilken typ av tillväxt man tittar på så kan det ofta beskrivas av samma typ av matematiska modeller.

Långsiktigt arbete

– Det anslag jag fått nu innebär en unik möjlighet att forska på ett mer fokuserat sätt under en längre tidsperiod. Jag kan tänka mer långsiktigt i mitt arbete – något som är mycket värdefullt – och planerar att utnyttja detta för att bredda mig och delvis byta
inriktning.

Maria Deijfen disputerade strax före jul 2003 vid Stockholms universitet på en avhandling med titeln "Stochastic models for spatial growth and competition" och har sedan dess hunnit med forskningsarbete i Amsterdam och Göteborg.

Akademisk karriär

Ambitionen är att göra karriär inom universitetsvärlden. Grundforskning kan av en del kan uppfattas som diffus och lite världsfrånvänd, men Maria Deijfen menar att tillämpningar ofta dyker upp i oväntade sammanhang. Förutsättningslös teoretisk forskning är nödvändig för att driva den praktiska utvecklingen framåt.
2005-11-21