Webbfrågan
Tror du att det går att bygga en kvantdator?

62% 3% 34%
Antalet svar:125
Nästa nummer
Den 19 december

Många vill bli industridoktorander
Intresset för industridoktorandprogrammet har varit större än någonsin i år. Dessutom har kvaliteten hos de sökande ökat.
Vetenskapsrådet ger varje år stöd till industridoktorandprojekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap. I år blev 16 av de 71 inkomna ansökningarna beviljade. Anmärkningsvärt är att antalet ansökningar i år är mer än tre gånger så många som förra året.

– Framförallt har antalet ansökningar från stora företag som Astra, Sandvik, Siemens och Vattenfall ökat. Men även de små avknoppningsföretagen, som bildats vid universiteten och högskolorna av forskarna själva, har visat ett större intresse än tidigare. En annan sak vi noterat är att kvaliteten på projektförslagen stigit. Småföretagen samarbetar ofta med varandra och är kunskapsintensiva, säger Birgit Erngren, ordförande i Vetenskapsrådets beredningsgrupp.

Målinriktad information

Den mer målinriktade informationen, både direkt till universitet och högskolor och via företagens branschorganisationer, är sannolikt den största anledningen till att antalet ansökningar stigit.

Programmet har funnit sedan 1992. De första åren låg antalet ansökningar på 20 till 35 stycken och sjönk sedan till kring 15 när forskningsråden slogs samman till VR 2001.

För företag

Bidragsformen riktar sig till företag som arbetar målinriktat med sin strategiska kompetensförsörjning och förutsätter att företaget vill höja sin teknologiska nivå genom att ta till sig nya vetenskapliga kunskaper och metoder.

I varje industridoktorandprojekt ingår två parter, ett företag och ett universitet eller högskola. Ansökningarnas vetenskapliga kvalitet bedöms av ämnessakkunniga beredningsgrupper.
2005-11-21