Webbfrågan
Tror du att det går att bygga en kvantdator?

62% 3% 34%
Antalet svar:125
Nästa nummer
Den 19 december

Ämnesrådet får pengar
Av de över 500 forskare som fått bidrag från Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap finns – som vanligt – flera ledamöter.
I rådet sitter 21 ledamöter. 14 av dem väljs av forskarsamhället. 6 av dem har fått pengar i år:

• Yvonne Andersson Brandt
• Barbara Cannon
• Else Marie Friis
• Peter Gudmundson
• Petter Minnhagen
• Marianne Sommarin

– Det är inget konstigt. Det är några av de bästa forskarna som sitter i rådet så under en treårscykel är det naturligt att de får bidrag i den noggranna urvalsprocessen, säger huvudsekreterare Arne Johansson som själv inte lämnat in någon ansökan i år.

Sitter inte i beredningsgrupperna

Ämnesrådet beslutade om vilka som får pengar den 10 november.
Ingen av ämnesrådets ledamöter har dock suttit med i de beredningsgrupper som hanterat ansökningarna.  Det är ett policybeslut som Vetenskapsrådet tagit för att undvika jävsituationer.

– Vi jobbar ständigt vidare med detta genom skarpa krav på jävshantering, stor öppenhet med bland annat internationella forskare i många av beredningsgrupperna och dessutom i en hel del fall ytterligare granskning av externa utländska experter, säger Arne Johansson.

Även Sune Svanberg, ledamot i Vetenskapsrådets styrelse, är en av dem som fick mycket pengar – 5,27 miljoner kronor – och hamnar därmed på tredje plats i årets tio-i-topp-lista.

– Sune Svanberg är en mycket kompetent forskare. Styrelseledamöterna är inte alls inblandade i beslutsprocessen för bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap, säger Arne Johansson.
2005-11-21