Webbfrågan
Tror du att det går att bygga en kvantdator?

62% 3% 34%
Antalet svar:125
Nästa nummer
Den 19 december

Kvinnor beviljas bidrag i lägre utsträckning
Foto: Martin Testorf
Diagrammet visar att kvinnorna har högre representation bland de yngre sökanden än bland äldre. Kvinnorna under 40 år avslås något oftare än männen medan det i den äldre kategorin är mer jämnt fördelat eftersom kvinnorna är i ungefär samma andel både bland beviljade och bland avslagna.
Fortfarande är det många fler män (82 procent) än kvinnor (18 procent) som söker pengar från Vetenskapsrådet. I stort sett speglar det könsfördelningen på universiteten inom naturvetenskap och teknik.

Ändå är beviljandegraden genomgående något lägre för kvinnorna – i snitt 17 procent mot männens 83 procent – särskilt i åldern 35-40 år.
 
Vad beror det på?
–    Det är en marginell skillnad. Jag har svårt att tro att det handlar om fördomar i bedömningen. I gruppen 35-40 år kan könsrollen fortfarande spela in. Kvinnor kan ha missgynnats av barnafödande och föräldraledighet vilket gör att de inte hunnit meritera sig lika mycket som männen.

–    Bland yngre forskare har kvinnor en högre andel, båda av ansökningar och beviljade projekt, säger huvudsekreterare Arne Johansson.
2005-11-21